KAKOFONI

Kakofoni, ett treårigt projekt, 2017-2019, hade särskilt fokus på fisksätrabornas erfarenheter av makt och maktlöshet i vardagslivet. Vi arbetade i ofta längre konstnärliga arbetsprocesser, Community Art, i samarbeten mellan fisksätrabor och professionella konstnärer, verksamma i Fisksätra och från andra platser.

Tillsammans med invånarna, vuxna, unga och barn, identifierade vi viktiga frågor för platsen, gjorde research, undersökte platsens olika rum och byggde tillsammans upp en kunskapsmassa om hur olika kroppar får och kan ta plats i Fisksätra. Kakofonis långsiktiga mål var också att på sikt bidra till en för fisksätrabor mer stabil och rättvis samhälls- och stadsutveckling i Fisksätra.

Under projektets tre år presenterade vi en rad publika händelser både i museet och ofta också utanför, på Fisksätra torg. Bara några exempel: föreställningen ”En blodröd droppe i ett blått hav” med matperformance, stora utställningar som MAT och HEM. På torget flera omgångar av både Fisksätra Karneval/ Vi är alla i samma hav, Fisksätra Filmfestival och performances Torrsim/Torgsim om behovet av en simhall.

Kakofoni om makt och maktlöshet genomfördes med stöd från Statens kulturråd/Kreativa platser.

ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET HÄR!

VÅRA SOCIALA MEDIER

HAR DU EN IDÈ?

Skicka oss ett mail om din idé!

© 2021 by FISKSÄTRA MUSEUM.