top of page

ATELJÉCIRKLAR

1910allmanning.jpg

HUR KAN EN MER DEMOKRATISK STAD TA FORM?

Cirkelledare Elof Hellström

I Fisksätra museums cirkel om staden, allmänningar och det gemensamma läser vi kortare texter tillsammans, diskuterar och undersöker Fisksätra och andra platser.

 

EN STUDIECIRKEL OM DET GEMENSAMMA I STADEN

1911allmanning.jpg

VIKTEN AV ANDRA RUM
En kväll om de icke kommersiella rummens betydelse för politisk organisering och en rättvis stad. Föreläsningar av forskarna Nazem Tahvilzadeh och Margareta Ståhl med efterföljande samtal.

Enighet verkar råda om att rum har betydelse för demokrati. Men hur? Under kvällen närmade vi oss platsens politik genom att se på folkets hus-rörelsen självbyggeri i 1900-talets början och dagens föreningslokaler. Genom ett samtal om rumsliga taktiker under arbetarrörelsens formerande decennier och idag nystade vi i hur platser kan möjliggöra förändring både i det stora och det lilla. 

2005allmanningar.jpg

Cirkeln ingår i museets projekt Kakofoni.Med stöd av Kulturrådet /Kreativa platser.

Teckna varandra / Porträttcirkel

2001-tecknarverkstad.jpg

Med handledning av fisksätrabaserade konstnären Nijat Hushur.

”Vi ser inte på varandra längre, vi ser bara in i olika skärmar ...”

Vi tecknar av varandra och lär känna varandra!
En serie av tecknarateljé med två grupper, barn och vuxna, under hösten 2020.

 

Väggtidningar

väggtidningar 7.jpg
väggtidningar 8.jpg
väggtidningar 6.jpg
väggtidningar 9.jpg

GÖR  ALLMÄNNINGAR  ÖVERALLT

GÖR DIN RÖST HÖRD!
Väggtidningar om viktiga frågor om Fisksätra inför valet 2018. Väggtidningsprojektet var ett samarbete mellan engagerade fisksätrabor i olika åldrar och Fisksätra museum.

Cirkeln ingår i museets projekt Kakofoni.
Med stöd av Kulturrådet /Kreativa platser
.


 

Digital föreläsning med Iva Čukić, stadsplaneringsteoretiker och aktivist från Belgrad.

Läs mer här.

bottom of page