top of page

STÖD

2011/2012    Kulturbryggan/ Start och Genomförande

2013             Statens kulturråd/ Internationellt residens

2013-2016    Skapande skola/ Fisksätraskolan

2014             PostkodLotteriets Kulturstiftelse/ Nationell konferens URB-Z

2014             Stena Fastigheter/ Renovering vid inflytt Fisksätra torg

2015-2018    Arvsfonden/ Projektet SONDER/Konstnärliga processer, berättande, ökad läsförmåga i lokala skolor

2016-2020    Barbro Osher Foundation/ stöd för utveckling

2017-2019    Statens kulturråd/ Kreativa platser/ Projektet KAKOFONI/ Community Art om makt och maktlöshet

2017-2024    Nacka kommuns Verksamhetsstöd

2020             Riksantikvarieämbetet/ Projektet Körverk

2020-2021    Statens kulturråd/ Krisstöd under Coronapandemin

2021             Nacka kommun lilla projektstöd för språkcafe för kvinnor/hösten 2021

2021-2023    Statens kulturråd Projektsköd till bild och form.

2022             Nacka kommun lilla projektstöd för konsert på Biblioteket våren 2022

2023             Postkodstiftelsen Grannskapsinitiativet

2023             Nacka kommun lilla projektstöd uppförande av "Vad gör livet med oss?" en musikalisk föreställning

bottom of page