top of page

STÖD

2011/2012    Kulturbryggan/ Start och Genomförande

2013             Statens kulturråd/ Internationellt residens

2013-2016    Skapande skola/ Fisksätraskolan

2014             PostkodLotteriets Kulturstiftelse/ Nationell konferens URB-Z

2014.            Stena Fastigheter/ Renovering vid inflytt Fisksätra torg

2015-2018    Arvsfonden/ Projektet SONDER/Konstnärliga processer, berättande, ökad läsförmåga i lokala skolor

2016-2020    Barbro Osher Foundation/ stöd för utveckling

2017-2019    Statens kulturråd/ Kreativa platser/ Projektet KAKOFONI/ Community Art om makt och maktlöshet

2017-2023    Nacka kommun/ Mindre Verksamhetsstöd

2020             Riksantikvarieämbetet/ Projektet Körverk

2020-2021    Statens kulturråd/ Krisstöd under Coronapandemin

2021             Nacka kommun lilla projektstöd för språkcafe för kvinnor/hösten 2021

2021-2023    Statens kulturråd Projektsköd till bild och form.

2022             Nacka kommun lilla projektstöd för konsert på Biblioteket våren 2022

2023             Postkodstiftelsen Grannskapsinitiativet

bottom of page