top of page

MAT

MAT – Kvinnor i Fisksätra om mat, minne och plats
8 mars – 30 april 2019

Utställningen MAT är första steget i museets arbete med att producera en kokbok med recept och korta berättelser med globala perspektiv. Utställningen MAT handlar om konstnärlig gestaltning av mat / matkonst med installationer, föremål, projektioner, animation, men visar också recept och kvinnornas berättelser.

Idén att göra en kokbok i samarbete med museets kvinnonätverk Fisksätra Talented Women växte fram redan för två år sedan. Kvinnornas matkonst har varit en del av museets verksamhet på olika sätt sedan dess. Projektet handlar i hög grad om att utveckla samarbetet med fokus på olika former av fördjupat deltagande och empowerment för en grupp kvinnor. Många av dem står helt utanför eller börjar ta första stegen in på svensk arbetsmarknad. Gul Sanober Baig och Nancy Reyes som är med i kvinnonätverket sedan flera år, har uppdrag som redaktörer i museets produktionsgrupp.

Utställningen MAT och produktion av kokboken genomförs med stöd av
Statens kulturråd / Kreativa platser samt Nacka kommun / satsningen Inkludering.

bottom of page