top of page

FISKSÄTRA TALENTED WOMEN

Fisksätra Talented Women är ett nätverk för Fisksätras kvinnor som deltar i museets olika projekt.

Med början i möten och samtal under 2016 kom allt fler kvinnor till museet och formulerade vad de ville göra.

Vi diskuterade allt från svårigheter i vardagslivet till vad de allra helst ville göra.

Och det var att laga mat och om möjligt också tjäna pengar. Flera i gruppen hade aldrig tjänat egna pengar.

Från 2016 och framåt har museet och kvinnorna organiserat flera Matbazarer,

dels inne i museet , dels på torget och andra platser.

 

Vi har också utvecklat andra projekt som "Mat och Språkkafeer",

där nätverkets kvinnor turas om att hålla ett litet föredrag för publik och bjuda på smårätter.

Fisksätra Talented Women deltog också med en koreograferad Matperformance

inom föreställningen "En blodröd droppe i ett blått hav" på Fisksätra torg,

omkring 150 besökare bjöds på mängder av maträtter innan föreställningen började.

 

Vi satte igång arbetet med en gemensam kokbok som befinner sig i slutfasen.

Och 2019 gjorde vi, i stort samarbete med nätverkets kvinnor,

utställningen "MAT - Fisksätras kvinnor om mat, minne och plats",

som handlade om konstnärliga perspektiv på mat,

drygt 550 besökare såg utställningen!

 

Under pandemin har det varit svårare att samla deltagare på museet,

men under 2020 gjorde vi dels en serie Språkkafeer för kvinnor där deltagarna skrev poesi,

dels en under hösten där deltagarna skrev korta berättelser,

som nu finns som tryckt bok.

Heading 2

bottom of page