top of page

SKAPANDE SKOLA

Projektet är ett treårigt samarbete mellan Fisksätraskolan och Fisksätra museum som tidigare genomfört flera projekt på Fisksätraskolan, animation och filosofiska samtal.

Fisksätraskolan har under projektets tre år tagit emot allt fler nyanlända elever, numera har nästan inga elever på skolan svenska som modersmål.

Delprojekt 1: Poesi, musik och språkutveckling, år f-3
Delprojekt 2: Filosofiska samtal, samt Filosofiska samtal och drama,
år 3-6

Det övergripande målet med delprojekt 1 och 2 är att tillsammans med eleverna iscensätta processer som rör både språkutveckling (såväl talade som estetiska språk) och utvidgning/utveckling av elevernas tankestrukturer, självkännedom och förståelse av andra.

1: Poesi, musik och språkutveckling.
Poet/skrivpedagog arbetar med olika workshops i f-3 och barnen talar fram, ritar eller skriver egna berättelser i poesins form. Efter höstterminens arbete med texter tar två musikpedagoger över och ger under vårterminens workshops tillbaka barnens poetiska texter som sånger. Sångernas rytm och ljudbild har till en del skapats tillsammans med eleverna, men är delvis också de professionella musikernas verk.
Barnen lär sig sjunga en större serie av sina sånger.
Projektet har utvecklats delvis med utgångspunkt i poesi/musik-projekt på Rannebergsskolan i Angered, Göteborg.

2: Filosofiska samtal, samt Filosofiska samtal och drama.
Filosofiska samtal utgår från elevernas frågor om jaget, andra, samhället och världen. Samtalen innebär ett arbete som rör samhällets grundläggande värden och om att skapa plats för ett mycket tillåtande och undersökande arbete om de frågor barn bär på. Konsten att tänka och lyssna utvecklas, liksom konsten att samtala undersökande tillsammans.
Filosofiska samtal leds av filosofipedagoger utbildade inom Liza Haglunds och Södra teaterns gemensamma projekt Ung filosofi. Liza Haglund arbetar inom filosofiska institutionen, Södertörns högskola. Konstnärliga processer drivs i några samtalsserier parallellt med samtalen. Under andra året började vi utveckla filosofiska samtal och drama. Det kom allt fler nyanlända elever till skolan, många hade svårigheter att formulera sina tankar på svenska. Drama har mot den bakgrunden gett barnen fler formuleringsmöjligheter. Det har också gett oss möjligheter att, mer konkret, tillsammans med barnen vrida och vända på filosofiska frågor.

Konstnärliga pedagoger: Anna Hallberg, poet och kritiker, Martina Jordan, rytmikpedagog och musiker, Per Hellgren, musiker, Jonathan Clinton, filosofipedagog, Johan Berg, filosofipedagog, Hanna Widgren, dramapedagog. Konstnärlig och pedagogisk ledning: Amelie Tham, projektledare Fisksätra museum.

Projektet har drivits från hösten 2013 t o m våren 2016.

Skapande Skola-projektet finansieras av Statens kulturråd.

Se fler projekt och läs mer om museets arbete med barn och unga här.

bottom of page