top of page

SKAPA SAMMANHANG

Vi har under projektet arbetat med fem konstnärliga delprojekt och genomfört en nationell konferens (URB-Z). Under hösten publicerar vi en nationell rapport där vi fördjupar några av de frågor som togs upp under konferensen. Vi börjar också det gemensamma arbetet i ett nätverk, som har byggts upp inom ramen för projektet, mellan kulturinstitutioner/kulturprojekt i samhällen som delar Fisksätras villkor.

Fisksätra museums ambition med projektet är att bidra till den nationella diskussionen om migration, barns och ungas uppväxtvillkor, skolutveckling, kulturens möjliga uppdrag och stadsutveckling/urban rättvisa.

Fisksätra museums huvudsakliga samarbetsparter i projektet har varit: Fisksätra bibliotek, Föreningen Svensk Form, Föreningen Odla med Solen.

Projektet har drivits 2014/2015.

Projekten har 2014/2015 finansierats av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer om URB-Z konferens här.

Skapa Sammanhang_Mediaprojekt for unga.J
bottom of page