top of page

SATELLIT

Fisksätra museum har under maj / juni, 2012 presenterat sin första utställning Satellit – Fisksätra museum tar plats på biblioteket i Fisksätra.

Processen att konstruera en flyttbar museimodul drog igång ett konkret arbete som rör utställningsestetik och omfattande research för att komma fram till både smarta och billiga utställningstekniska lösningar.Processen gav också en mängd erfarenheter när det gäller att iscensätta stora samtidsfrågor i publika samtal/forskare och fisksätrabor, samt konstnärliga processer som också involverar fisksätrabornas många kulturarv, i samarbete med barn/ unga/ berättande i animation samt i samarbete med vuxna/ berättande i olika poetiska former.

 

Presentation av utställningen, workshops för förskolor/ skolor, samt visningar för lokala föreningar och institutioner, har också inneburit utveckling av intressanta perspektiv. Det handlar i hög grad om besökarnas olika reaktioner och frågor när de undersöker utställningens innehåll. Både barn, unga och vuxna är intresserade av fortsatt kontakt med museet.

 

12 maj, under utställningsperioden, genomfördes också en välbesökt workshop för vuxna ”Vad är poesi?” tillsammans med poeten och DN-kritikern Anna Hallberg.En första del i en större satsning om poesi som berättande med globala perspektiv.

 

Efter utställningen. Många vuxna vill nu berätta sin livshistoria i museets insamling, barn och unga vill vara med i museets konstnärliga projekt och filosofiska samtal, många vill vara med i Fisksätra museums vänner. Att för första gången ha möjlighet att göra en publik presentation av museets program och verksamhet är på olika sätt avgörande.Med ”Satellit - Fisksätra museum tar plats” har vi verkligen just tagit plats. Det går att uppleva och i förlängningen också tänka om museet, framför allt lokalt blandfisksätraborna.

 

När vi visar ”Satellit” för fisksätrabor, från barn till samhällets äldsta, och berättar om att det de ser är ett museum under uppbyggnad reagerar det stora flertalet med stor och glad förvåning och med påfallande nyfikenhet och intresse.Men Fisksätra museum har också blivit synligt för kommunens politiker och administration, för flera andra museer, samt för en större omvärld genom medial uppmärksamhet och besökare från andra platser.

Insamling av fisksätrabornas livsberättelser, det globala kulturarvet, pågår kontinuerligt. Några av berättelserna presenteras i ”Satellit”.

pressbild05stor.jpg
pressbildFM-modulstor.jpg
fmmatta.jpg

Matta, "Karta över Fisksätra"
Carolina Ljungström, för Fisksätra museum

Skiss, Anna Asker för Fisksätra museum

pressbild06stor.jpg
bottom of page