PRESSRUM

Här hittar du material som museets publikationer, artiklar samt bilder och filmer.

För mer information kontakta oss: info@fisksatramuseum.se.

Fisksätra museum/

pressmaterial: DÄRFÖR!

"Nu firar Fisksätra museum TIO HÄNDELSERIKA ÅR!

Vi öppnar en ny stor utställning där vi blickar både bakåt och framåt.

 

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE PÅ UTSTÄLLNINGEN DÄRFÖR!

Lördag 25 januari, kl 15-20.

 

Under de första fem åren arbetade vi som Pop Up museum,

med projekt och konstnärliga workshops i lokala skolor, på Fisksätra bibliotek, samt residens med internationella konstnärer.

Från sommaren 2014 har museet två rum och kök med uteplats mot torget

att gå från pop up till egen plats har betytt så mycket för museets förankring och utveckling!

 

Fisksätra museum är ett kulturpolitiskt laboratorium.

Vi  arbetar ofta med deltagande konstnärliga processer och undersöker frågor som ses som viktiga i lokalsamhället.

Det kan handla om vardagslivets villkor i Fisksätra,

om frågor som väcks av unga och barn och vuxna.

Genom projekten synliggör vi frågorna i konstnärliga verk och händelser.

 

Under de första tio åren har vi utvecklat samarbeten med så många fisksätrabor i alla åldrar,

med lokala skolor, Fisksätra bibliotek, lokala nätverk och andra lokala aktörer!

Nu fortsätter vi framåt!

Nu ska vi lyfta museets tak till högre höjder!"

 

För mer information kontakta: 

Amelie Tham, konstnärlig ledare  amelie.tham@fisksatramuseum.se

Cristina Schippa, konstnärlig ledare  schippa@fisksatramuseum.se

2001darfor.jpg

Fisksätra museum/

pressmaterial: MAT/ Kvinnor i Fisksätra om mat, minne och plats

Vernissage fredag 8 mars, kl 14 – 18

Utställningen pågår 8 mars – 30 april, 2019

"Utställningen MAT/ Kvinnor i Fisksätra om mat, minne och plats är första steget i museets arbete med att producera en kokbok med recept och korta berättelser med globala perspektiv.

Utställningen MAT handlar om konstnärlig gestaltning av mat/matkonst med konstnärliga installationer, föremål, projektioner, animation, men visar också recept och kvinnornas berättelser.    

 

Idén att göra en kokbok i samarbete med museets kvinnonätverk ”Fisksätra Talented Women” växte fram redan för två år sedan. Kvinnornas matkonst har varit en del av museets verksamhet på olika sätt sedan dess. Projektet handlar i hög grad om att utveckla samarbetet med fokus på olika former av fördjupat deltagande och empowerment för en grupp kvinnor, där många står helt utanför eller börjar ta första stegen in på svensk arbetsmarknad.

Gul Sanober Baig och Nancy Reyes, med i kvinnonätverket sedan flera år, har uppdrag som redaktörer i museets produktionsgrupp. De deltar i hela processen, från insamling av recept och korta texter/berättelser till marknadsföring/affischer.

 

Utställningen MAT och produktion av kokboken är en del av Fisksätra museums projekt Kakofoni/Kreativa platser, samt projektet Inkludering och genomförs med stöd av Statens kulturråd och Nacka kommun/satsningen Inkludering."

 

För mer information kontakta:

Stella Waldenström/ stella.waldenstrom@fisksatramuseum.se

Amelie Tham/ amelie.tham@fisksatramuseum.se

1912matx3_edited.jpg

Texter

Fisksätra museums nationella rapport "Vad är Fisksätra? Vardagsliv, Maktperspektiv, Rörelser" (2015)

 

Ladda ner

1602vadarfisksatra1500.jpg

Bilder

Klicka på bild för att ladda ner.

Filmer

Titta på museets filmer här,

eller gå in på Fisksätra Museums Vimeo websida.

UTSTALLNINGSKRITIK.png

Utställningkritik #5 2020

I texten ”Museerna i Fisksätra" skriver utställningsproducenten Amanda Creutzer om Fisksätra Museum efter hennes besök på plats.

"Efter att varit på de två museerna på norra sidan av Fisksätra var det dags att gå över Fisksätravägen till Fisksätra torg för att besöka Fisksätra museum. I två rum och kök ryms en verksamhet som är betydligt större. Fisksätra museum är tio år gammalt och har sedan 2014 legat vid Fisksätra torg. En mer central placering i området får man leta efter. Museet beskriver sig som ett kulturpolitiskt laboratorium som ”ska undersöka och konstnärligt gestalta vardagens villkor och livets stora frågor”. [...] I nära samarbete med Fisksätraborna och andra aktörer prövar man nya former för vad ett museum kan vara. Just nu pågår jubileumsutställningen ”Därför!”, som är en presentation av ett flertal projekt som museet har genomfört. Projekten är många och angelägna. När jag besöker museet pågår ett första möte om ett samarbete med studenter från Konsthögskolan."