KREATIVA SPRÅKCAFÉER

Museets kvinnonätverk har genomfört en serie välbesökta språk- och matcaféer  2018 och 2019.

Många av besökarna blir själva deltagare på nästa café, bjuder på smårätter från sitt hemlands matkultur och gör korta föredrag ofta om sina olika hemländer, till exempel om utbildningssystemet, kulturella traditioner, eller om strukturellt kvinnoförtryck, och kvinnors och flickors utsatthet.

Under hosten 2019 innebar kvinnors språkcafé också två utflykter, en workshop och en filmvisning.

Under våren 2020 Fisksätra museum genomförde en serie poesi språkcaféer som hände både på plats och virtuellt på grund av pandemin.

Tillsammans med Anna Hallberg, poet och litteraturkritiker i Dagens Nyheter/Kultur, skrev deltagare poesi på svenska och andra språk.

Vi pratade om ord och tog oss genom poesins stora landskap.

Hösten 2020 genomfördes en serie kreativa språkcaféer i sammarbete med  Fiskis Collective, en grupp av studenter, arkitekter, konstnären och forskare från Kungliga Konsthögskolan.

Syftet med kreativa språkcaféet var att sitta tillsammans vid "kökets bord" och pratta om minnen från hemmet, grannskapet, kärkekshistorier och barndrömmar.

Vi utgick från ramverket av ett språkcafé genom att vända på den enda regeln -att pratta och skriva bara på svenska. Deltagare kunde dela sina berättelse på olika språk eller genom poesi och bilder.

Boken "Tales from the kitchen table" ("Berättelser från köksbordet") producerades efter språkcaféerna och en miniboksläpp följde november 2020.

ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET HÄR!

VÅRA SOCIALA MEDIER

HAR DU EN IDÈ?

Skicka oss ett mail om din idé!

© 2021 by FISKSÄTRA MUSEUM.