KREATIVA SPRÅKCAFÉER

Alla museets språkcafeer har sedan start ett särskilt fokus på konstnärliga processer.

Vi ser hur berättande i olika konstarter, bilder, fotografier, texter öppnar fler dörrar in i svenska språket. Deltagarnas olika modersmål får också ta plats,

berättelser utvecklas ofta när deltagarna översätter varandras textrader,

när enstaka ord vandrar mellan deltagarnas olika språk.

I arbetsprocessen tar deltagarna också plats genom att tala fram sin berättelse,

läsa sin dikt, hålla ett kort föredrag eller berätta sin historia som skrivs ner av oss på museet. 

Museet har genomfört en serie välbesökta språk- och matcaféer  2018 och 2019.

Många av deltagarna ingår också i museets kvinnonätverk Fisksätra Talented Women. Nya besökare blir själva deltagare på nästa café, bjuder på smårätter från sitt hemlands matkultur och gör korta föredrag ofta om sina olika hemländer, till exempel om utbildningssystemet, kulturella traditioner, eller om strukturellt kvinnoförtryck och kvinnors och flickors utsatthet.

Under hösten 2019 deltog kvinnorna också i två utflykter, en workshop och en filmvisning.

1804affischsprakcafe.jpg
1910-FMsprakcafe.jpg

Under våren 2020 genomförde Fisksätra museum en serie POESI språkcafeer som hände både på plats och virtuellt på grund av pandemin.

Tillsammans med Anna Hallberg, poet och litteraturkritiker i Dagens Nyheter/Kultur, skrev deltagarna poesi på svenska och andra språk.

Vi pratade om ord och rörde oss genom poesins stora landskap.

2003-poesi-gron.jpg
2003-poesi-orange.jpg
2010sprakcafe.jpg

Hösten 2020 genomfördes en serie kreativa språkcaféer i sammarbete med  Fiskis Collective, en grupp av studenter, arkitekter, konstnärer och forskare från Kungliga Konsthögskolan.

Syftet med den här serien av språkcafeer var att sitta tillsammans vid "köksbordet" och prata om minnen från hemmet, grannskapet, kärkekshistorier och barndrömmar.

Deltagarna kunde dela sina berättelser på olika språk eller genom poesi och bilder.

Boken "Tales from the kitchen table" ("Berättelser från köksbordet") producerades efter språkcaféerna och presenterades med ett miniboksläpp i november 2020.