top of page

HISTORIEBERÄTTARNA

Under sommaren 2018 i samband med teaterföreställningen Mödrars Manifest producerade Fm en utställning med  verk av och om unga migranter gjorda för Historieberättarna.

En av konstnärerna deltog även i Mödrars Manifest föreställningen och läste några av sina dikter.

I utställningen på museet visades bland annat verket Hemlighet

av Sara 

 

Sara som bott i Sverige i tio månader, har alltid velat teckna men fick inte det för sin familj och tecknade därför i hemlighet och lärde sig själv. Sara söker nu uppehållstillstånd i Sverige och om hon får det så vill hon studera på en konsthögskola. "Man kan bli konstnär och måla sin egen väg som man vill att den ska vara" säger Sara.
 

och poesier av Taher

 

Taher var 17 år gammal när han kom ensam till Sverige. I skolan fick Taher uppgiften att skriva en dikt. Dikten fick namnet “Mamma”. Taher blev sedan uppmuntrad av en lärare att fortsätta skriva och har sedan dess fortsatt med det. “Jag skriver ofta sorgliga dikter för jag saknar min familj och min mamma. Istället för att gråta skriver jag” säger Taher.

Historieberättarna arbetar med berättelser i alla dess former och för att öka möjligheterna för barn och unga att få uttrycka sig utifrån sina egna villkor och i sin egen takt. Arbetet har bland annat resulterat i filmer, animationer, illustrationer, dikter och foton som är skapade av barn och unga deltagare.

Historieberättarna är en ideell förening som arbetar för allas lika värde, mänskliga rättigheter, för demokrati, solidaritet och yttrandefrihet. 

http://historieberattarna.se

bottom of page