top of page

Digital föreläsning från Belgrad

METODER OCH ERFARENHETER FRÅN BELGRAD/

DIGITAL FÖRELÄSNING OM URBANA ALLMÄNNINGAR
Föreläsning och samtal i museets virtuella rum
 

Iva Čukić, stadsplaneringsteoretiker och aktivist, föreläser från Belgrad. Samtidigt som Covid-19 tvingar städer att sluta sig så går det att ana ett uppsving för det gemensamma. Den enskilda och gemensamma sårbarhet som nu blir synlig tydliggör solidariteten som en akut livsnödvändighet, men också som en horisont. Vad kan den reva i tiden vi nu befinner oss i erbjuda för möjligheter att samlas och tänka om arbete, gemenskap och självorganisering? Kanske går det mitt under pågående katastrof att säga att det våras för de urbana allmänningarna. I sin föreläsning Exploring the Urban Commons: Case of Belgrade kommer Iva Čukić ge en teoretisk bakgrund till begreppet urbana allmänningar. Fokus ligger också på metoder från det användarstyrda kulturhuset Magacin i centrala Belgrad och de enorma protester som stadsomvandlingsprojektet Belgrade on Water genererat.

14 maj 2020

Föreläsningen var ett samarbete med Elof Hellström, samt Cyklopen och Den Kollektiva Hjärnan. Fisksätra museum driver ett långsiktigt arbete om allmänningar sedan 2013. Senast med undersökningen Gör Allmänningar Överallt, studiecirkel hösten 2019 i samarbete med Elof Hellström.

 

2005allmanningar.jpg
bottom of page