top of page

DÄRFÖR

darfor logo.jpg

Fisksätra museums första tio år har varit händelserika.
Fisksätra museum är ett kulturpolitiskt laboratorium.
Museet ska undersöka och konstnärligt gestalta vardagens villkor och livets stora frågor.

Hur kan konstnärliga processer gripa in i och påverka rättvis stadsutveckling?
Hur kan ett museum göra kultur, levandegöra kulturarv i samarbetsprojekt som bygger på deltagarnas erfarenheter och kunskap?

Hur kan kunskap och kreativitet växa i konstnärliga processer?
Vilka är de viktigaste frågorna för unga, barn och vuxna som bor här?
Hur kan ett undersökande museum arbeta i tätt samspel med platsens befolkning?

Museet arbetar också för att Fisksätra ska ses och förstås av en större omvärld.
Därför gjorde vi URB-Z, en nationell konferens om ett lokalsamhälle som präglas av migration.
Därför skrev vi också en nationell rapport ”Vad är Fisksätra? Vardagsliv, maktperspektiv, rörelser”.
Forskning i olika samarbetsprojekt är också en del av vårt undersökande arbete.

Efter fem år som pop up museum kunde vi ta plats HÄR!
Vi ser det som en lärorik och rolig utmaning att göra museum i två rum och kök.
Och när vi gör Fisksätra Karneval, Fisksätra Filmfestival och andra större händelser flyttar museet och våra besökare ut på torget!

Vi vill tacka alla deltagare i olika projekt för stora och konstnärliga insatser! Tack också till alla besökare för stor uppmärksamhet och intressanta kommentarer!

OCH NU FORTSÄTTER VI FRAMÅT!

bottom of page