top of page

KONSTNÄRLIGT RESIDENS


Not-Yet-Home Gardening är ett projekt i regi av Stockholmsbaserade konstnärsduon Hiroko Tsuchimoto och Caio Marques de Oliveira.Tsuchimoto har sedan 2022 regelbundet besökt museets språkcafeer som deltagare snarare än observatör, för att interagera med fisksätrabor och den lokala miljön. Samarbetsprojektet syftar till att binda samman dagliga rutiner med konstnärlig produktion genom att visualisera och gestalta flytande relationer till språk,samhälle, och jord (som materia). Konstnärernas arbete handlar om konstruerandet av “den andra” /otherness och komplexiteten i erövrandet av språk, språklig kompetens, inte endast när det gäller andra språk utan också i relation till modersmål. Konstnärerna kommer att arrangera en serie deltagande workshops med målet att dela upplevelser av förflyttning/migration/fördrivning och den bräckliga känslan av tillhörighet. Projektet kommer även att arbeta med jord som en icke mänsklig aktör i museets rum, som kan vårda en djupare känsla av tillhörighet att växa o leva tillsammans i världen: odling

hiroko o caio press.jpg

Caio Marques de Oliveira och
Hiroko Tsuchimoto

Hiroko Tsuchimoto (JP/SE) är bildkonstnär som arbetar med deltagarprocesser på scen på allmänna platser, och icke-platser.
Hon började sin utbildning på Musashino Art University i Tokyo och fortsatte sin utbildning på Konstfack, Kungliga Konsthögskolan och St Lucas School of Arts Antwerpen. Hon väver samman berättelser om det förflutna, nutid och framtid med fokus i fysiska kontexter och relationer och arbetar med multipla lager av audiovisuella språk som förkroppsligar polyfona föreställningsvärldar. 


Caio Marques de Oliveiras arbete baseras på frågor om migration tillhörighet och minne. Genom att flytta sig själv till en ny plats från sitt hemland Brasilien upplever han ett behov att omskapa det han betraktade som sitt Jag för att kunna leva tillsammans med andra i det nya landet Sverige.
Hans pågående forskning handlar om: “framing motion into cinematic choreography: as a constant circuit of body contour becoming the environment it surrounds”. 
Han studerar för närvarande på Kungliga Konsthögskolan.

bottom of page