KONSTNÄRLIGT RESIDENS

Asli Abdulrahman

Asli Abdulrahman bor i Fisksätra, gick ut Konstfack, med utbildning inom Inredningsarkitektur och Möbeldesign 2020. Hon har nyligen fått utmärkelsen Ung Svensk Form 2021.

I samarbete med konstnären Marcia Harvey Isaksson, har hon också gestaltat det nya Familjerummet på ArkDes, som öppnade våren 2021. 

 

Under perioden som Konstnär i Residens på Fisksätra museum, har Asli Abdulrahman en tillfällig ateljé i Fisksätra. Där arbetar hon nu fram en utställning i flera delar, som dels kommer visas utomhus bland annat vid Fisksätra torg, dels inomhus på museet.

 

- Spår av min närvaro är en formulering som jag började använda som student på Konstfack. Det handlar om att lämna något i mina verk som andra kan känna igen sig i. Att jobba från ett perspektiv som är personligt för mig som konstnär och formgivare.

I mitt examensarbete använder jag formuleringen ”Tyget som tolkas som terror” ” I arbetet med utställningen i Fisksätra tar jag en närmare titt på tyget som objekt. Tygets materiella egenskaper, vilka associationer väcker det? Och vad händer om man tar bort kvinnans närvaro?

 

- Mitt examensarbete handlade om att representera verkligheten av livet utanför den vita mallen. Utifrån aspekter från min egen bakgrund ville jag iscensätta en miljö där en gestaltad interiör och ljudverk jobbar ihop för att kommunicera både verbalt och icke-verbalt med betraktare. Jag undersöker hur man arkitektoniskt och konstnärligt kan skapa en omhändertagande miljö där något smärtsamt kommuniceras.

Asli_slide.jpg
Asli-collage.jpg